STRONA GŁÓWNA ZESPÓŁ ZAKRES USŁUG WYNAGRODZENIE BLOG KONTAKT
BLOG
Przesłuchanie
Jeśli otrzymaliśmy wezwanie na przesłuchanie z Policji lub Prokuratury, to zazwyczaj dlatego że:
  1. jesteśmy ofiarą przestępstwa (pokrzywdzonym);
  2. jesteśmy świadkiem przestępstwa;
  3. sami jesteśmy podejrzewani o to, że popełniliśmy przestępstwo.

W pierwszym przypadku, policjant (lub prokurator) zwykle jest naszym sprzymierzeńcem - jego zadaniem jest wykryć sprawcę przestępstwa i postawić mu zarzuty. Pokrzywdzony może na każdym etapie sprawy korzystać z pomocy adwokata, który go reprezentuje, składa wnioski dowodowe, sporządza pisma procesowe, analizuje akta sprawy.

W drugim przypadku, najprawdopodobniej mamy wiedzę o jakimś przestępstwie a policjant chce od nas tę wiedzę uzyskać. Jeśli sprawa dotyczy osoby nam obcej – nie ma się czego obawiać, wystarczy mówić prawdę. Jeśli natomiast chodzi o przestępstwo popełnione przez osobę dla nas najbliższą (małżonka, konkubenta, dziecko, rodzica, rodzeństwo itd.), warto przed przesłuchaniem skontaktować się z adwokatem. Jako osobie najbliższej, przysługuje nam bowiem prawo do odmowy zeznań albo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, jeśli odpowiedź mogłaby narazić osobę nam najbliższą na odpowiedzialność karną. Konsultacja z adwokatem pozwoli nam zapoznać się z obowiązującymi procedurami, aby nie obciążyć osoby najbliższej, co mogłoby być wykorzystane przeciwko tej osobie w sądzie.

Jeśli natomiast sami jesteśmy podejrzewani o popełnienie przestępstwa i w związku z tym dostaliśmy wezwanie na policję, należy bezwzględnie skonsultować się z adwokatem przed takim przesłuchaniem. Mnóstwo osób podczas przesłuchania zupełnie niepotrzebnie sama siebie obciąża, co jest wykorzystywane na ich niekorzyść w dalszym etapie śledztwa. Nawet jeśli chcemy się do wszystkiego przyznać, warto skontaktować się z adwokatem, albowiem jego zadaniem jest nie tylko doprowadzenie do uniewinnienia osoby niesłusznie obciążonej, ale także wykorzystanie wszystkich możliwych i przewidzianych prawem możliwości do uzyskania przez podejrzanego jak najniższej kary np. poprzez skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze bądź nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
© Copyright Nowak Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.