STRONA GŁÓWNA ZESPÓŁ ZAKRES USŁUG WYNAGRODZENIE BLOG KONTAKT
BLOG
Przestępstwa Internetowe
Dynamiczny rozwój Internetu spowodował, że siedząc przy komputerze załatwiamy coraz więcej życiowych spraw: praca, nauka, zakupy, kontakt z przyjaciółmi i rodziną, randki, gry, filmy itd. W Internecie można pozostać anonimowym, co spowodowało, że pospolici przestępcy poczuli się jak ryba w wodzie, albowiem często Policja ma problem z ustaleniem tożsamości osoby popełniającej czyn zabroniony w Internecie. Obecnie nikogo już nie dziwi fakt, że np. Facebook może posłużyć za narzędzie do dokonania przestępstwa. Według policyjnych statystyk, z roku na rok spada liczba powszechnych przestępstw, jak np. kradzieże, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy rozboje. Odwrotna wręcz tendencja dotyczy przestępstw popełnionych za pomocą Internetu – ich liczba systematycznie rośnie. Do najbardziej powszechnych należą:
  1. Stalking - jest to forma prześladowania, zwana uporczywym nękaniem. O stalkingu można mówić wtedy, gdy sprawca w sposób długotrwały narusza prywatność pokrzywdzonego lub wywołuje u niego poczucie zagrożenia. Występuje wtedy, gdy sprawca podejmuje przez dłuższy czas różne naprzykrzające się czynności w celu udręczenia, dokuczenia lub niepokojenia. Najczęściej objawia się poprzez wysyłanie listów (e-maili również), SMS-ów, telefonowanie, nachodzenie. Przeważnie stalkerzy działają z pobudek miłosnych, nienawistnych, chęci dokuczenia, złośliwości, zemsty. Wysyłanie po 10 niechcianych wiadomości dziennie do swojej „ofiary” z pewnością będzie już stalkingiem.
  2. Podszywanie się - czyli fałszywe podawanie się za inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Przestępstwem będzie np. założenie innej osobie profilu na portalu społecznościowym i rozpowszechnianie ofert matrymonialnych lub wysyłanie upozorowanych wiadomości innym osobom.
  3. Nielegalne uzyskanie informacji – w tym wypadku karalne jest włamanie się na cudzą pocztę elektroniczną lub konto na portalu społecznościowym i zapoznanie się ze znajdującymi się tam informacjami, jak np. odczytanie maila, wiadomości na Facebooku czy Messengerze, czy innych danych. Przestępstwo często popełniane przez byłych partnerów w celu sprawdzenia, czy była druga połówka z kimś się spotyka.
  4. Groźba karalna - kiedy dyskusja na forum internetowym zaostrza się, ktoś może wybuchnąć i użyć zbyt wielu słów, co niestety może spotkać się z sankcją karną. Wyrażenia typu „znajdę cię i załatwię”, „wiem gdzie mieszkasz, zdemoluję ci samochód”, zdecydowanie mogą spotkać się z reakcją ze strony pokrzywdzonego, pod warunkiem że wywołały u niego uzasadnioną obawę, że sprawca spełni swoje groźby.
  5. Pomówienie (zniesławienie) i znieważenie– to grupa przestępstw wymierzonych w szacunek i dobre imię pokrzywdzonego. Jest to przekroczenie granicy wolności wypowiedzi i prawa do krytyki. Pomówieniem zazwyczaj będzie rozgłaszanie informacji nieprawdziwych, w celu poniżenia osoby w opinii publicznej lub narażenie na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego stanowiska, zawodu lub wykonywanej działalności. Pomówieniem będzie nazwanie nauczyciela niekompetentnym, urzędnika złodziejem, pracodawcę alkoholikiem, ucznia leniem, policjanta tchórzem, duchownego zboczeńcem, prawnika kłamcą. Znieważenie jest bardzo zbliżone do pomówienia. Różnica polega na tym, że znieważenie jest formą ubliżenia i zachowania obraźliwego w stosunku do drugiej osoby.
  6. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – zabronione jest utrwalanie, bez wiedzy i zgody, za pomocą aparatu lub kamery wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej. Zabronione jest również rozpowszechnianie takiego wizerunku. To drugie przestępstwo jest szczególnie popularne wśród byłych partnerów, kiedy utrwalona wspólnie czynność seksualna lub akt jest rozpowszechniony w celu dokuczenia, ze złośliwości lub z zemsty.
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
© Copyright Nowak Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.