STRONA GŁÓWNA ZESPÓŁ ZAKRES USŁUG WYNAGRODZENIE BLOG KONTAKT
BLOG
Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka pojawiła się w polskim porządku prawnym w 2009 roku. Początkowo postępowanie było skomplikowane i kosztowne, co powodowało że procedura upadłości konsumenckiej była praktycznie martwa. Wszystko zmieniło się w 2014 roku, kiedy wprowadzono możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec każdej osoby, która bez swojej winy popadła w stan zadłużenia. Co równie ważne, zniesiono obowiązek ponoszenia horrendalnych kosztów postępowania upadłościowego. Sądy gospodarcze zostały wręcz zasypane wnioskami o upadłość, co pozwoliło wyjść „na prostą” wielu zwykłym obywatelom, którzy z różnych niezawinionych przyczyn popadli w spiralę zadłużenia.

W marcu 2020 roku doszło do kolejnej ważnej zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi, z przywilejów płynących z postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą również korzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Cel postępowania upadłościowego pozostaje ten sam: umorzenie długów w całości lub w części. Na mocy nowych przepisów, o upadłość konsumencką mogą się starać również te osoby, które ponoszą winę w powstaniu stanu własnej niewypłacalności. Oczywiście w lepszej sytuacji nadal będą te osoby, które popadły w tarapaty finansowe z przyczyn od siebie niezależnych. Te osoby będą mogły liczyć na całkowite oddłużenie i ustalenie krótszego terminu planu spłaty wierzycieli.

Kancelaria Adwokacka adw. Przemysława Nowaka i adw. Barbary Łaszczok – Nowak posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. W razie konieczności zmierzenia się z takim problemem, zapraszamy do kontaktu.
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
© Copyright Nowak Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.