STRONA GŁÓWNA ZESPÓŁ ZAKRES USŁUG WYNAGRODZENIE BLOG KONTAKT
BLOG
Wypadek komunikacyjny cz. 3 - Uprawnienia poszkodowanego
Trzecia i ostatnia część cyklu wpisów o wypadkach komunikacyjnych. W poprzednich wpisach skupiliśmy się przede wszystkim na odpowiedzialności (karnej i cywilnej) sprawcy wypadku. Tym razem spojrzymy na sprawę z perspektywy osoby poszkodowanej, a w szczególności ustalimy, czego może się domagać osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym:
  • jeżeli przeciwko sprawcy wypadku toczy się postępowanie karne, poszkodowany może występować w tym postępowaniu obok prokuratora jako tzw. oskarżyciel posiłkowy;
  • jeżeli doznał uszkodzeń ciała, może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu poniesionych kosztów leczenia, renty z tytułu niezdolności do pracy, wyrównawczej lub na zwiększone potrzeby, jak również odszkodowania za utracony dochód (to, co mógł zarobić, gdyby do wypadku nie doszło – dotyczy np. osób prowadzących działalność gospodarczą);
  • jeżeli w wypadku śmierć poniosła osoba najbliższa, można domagać się zadośćuczynienia z tytułu utraty bliskiej osoby, odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, renty alimentacyjnej czy zwrotu kosztów pogrzebu;
  • jeżeli uszkodzone zostało mienie (pojazd), można domagać się odszkodowania za uszkodzony pojazd, zwrotu poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, zwrotu kosztów związanych z obsługą uszkodzonego pojazdu po wypadku (holowanie, parkowanie, prywatna opinia biegłego rzeczoznawcy).

Oczywiście nie jest to zamknięty katalog uprawnień, jakie przysługują poszkodowanemu. Ustalenie, czego konkretnie w danej sprawie może się domagać poszkodowany, wymaga indywidualnej oceny sprawy.

Część poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych decyduje się na skorzystanie z pomocy tzw. firm odszkodowawczych w celu dochodzenia należnych im roszczeń. Przestrzegamy, aby nie dać się zwieść obietnicom „poprowadzenia sprawy za darmo”, albowiem finalnie firmy te pobierają wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w wysokości dochodzącej do 40% (!) uzyskanego odszkodowania. Zachęcamy do zasięgnięcia opinii adwokata przed skorzystaniem z usług firm odszkodowawczych, aby uniknąć związania się umową, która może okazać się wielce niekorzystna dla poszkodowanego.
Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.
© Copyright Nowak Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.